... ... Magic Kids Turkey Ana Okulu Magic Kids Turkey Kres ...

AİLE KİTAPÇIĞI

Değerli Veliler: 2023-2024 Eğitim_Öğretim döneminde Magıc Kıds Anaokulu’nun işleyişi hakkında bazı bilgileri dikkatinize sunmaktan mutluluk duyarız.

PAYLAŞIM SAATİ

Evde oturduğumuz şu günlerde çocuğumuzla birlikte yapabileceğimiz etkinliklerden birkaç öneriyi sizler için paylaşıyoruz

AİLE KATILIMI ÇALIŞMALARI

ÇOCUK–AİLE-OKUL ÜÇGENİNDE YAŞANANLAR Çocuk hayatı en genel ifadesiyle, ev ve okul yaşantılarından oluşan bir bütündür. Bu nedenle Okulöncesi eğitim programlarının başarısı aileler tarafından verilen desteğe bağlıdır. Çünkü aile desteğinden yoksun bir program kalıcı davranış değişiklikleri sağlamada yetersiz kalacaktır. Bu nedenledir ki, Magic Kids Anaokulu olarak “Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Programı” uyarınca “Aile Katılımı Çalışmaları’nı bireysel görüşmeler, aile seminerleri, aile katılım etkinlikleri ile 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı içerisinde uygulayacağız.