... ... Magic Kids Turkey Ana Okulu Magic Kids Turkey Kres ...

PORTFOLIO SUNUM GÜNLERİMİZ BAŞLADI01-03-2020 09:00

Portfolyo (Eğitsel etkinliklerin yıl boyunca biriktirildiği dosya) değerlendirilmesi,

çocuğunuzun eğitsel ve yaratıcı okul çalışmalarının, öğrenme biçimlerinin, bilgilerinin, bilgilerini kullanma durumunun ve becerilerinin süreç içinde nasıl aşamalar kaydettiğini gösteren bir değerlendirme yöntemidir.

Portfolyosunu ailesiyle birlikte gözden geçirerek kendisinin nasıl geliştiği yönünde bilinçlenmek, etkili bir öğrenme ortamı yaratarak çocuğun yarattığı ve yaptığı işlerle onur duymasını sağlar. Öz güvenini ve öz saygısını arttırır. Öğrenme gücünün bilinçli bir biçimde farkına varmasını sağlar. Etkin çalışmalar yapma doğrultusunda cesaretlendirir ve güdüler. Bireysel stilini belirginleştirir. İletişim kurma, yorum yapma ve kendini ifade etme becerilerini geliştirir. Katılımcılığı ve girişkenliği özendirir. Kendi kendini değerlendirdiğinden etkinlikler üzerindeki denetimlerini arttırır.

Anne, babalar bu toplantıya katılarak çocuklarını nasıl desteklediklerini ona somut bir biçimde göstermiş olurlar. Çocuklarının nasıl geliştiğini ve nelere ilgi duyduğunu görürler ve keşfederler. Çocuklarının yaptıklarını beğenerek ve olumlu düşünce ve yorumlarını belirterek gelişimine katkı yaparlar.

Bu heyecan verici toplantıda birlikte olmak ve ortak sevinçleri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz