... ... Magic Kids Turkey Ana Okulu Magic Kids Turkey Kres ...

Fazla Ekranın Konuşma Gecikmesi Üzerinde Etkisi

Teknolojinin kucağına doğan yeni nesilde çocukların işitsel ve görsel duyularına hitap eden bu tür cihazlarla geçirdikleri vaktin sınırı ne olmalı?

Çocukça Gaflar

Çocuğunuzu ayıplarla, günahlarla, başkası nasıl ve ne düşünür şeklindeki yüklerle doldurmak; hayret etme yeteneğini ve muhteşem doğallığını zedeler. Büyüdükçe, hayret etme yeteneğimiz zaten körelmiyor mu, acıklı olarak dünyaya alışmıyor muyuz? Çocuklar için ise, dünyadaki her şey ilginçtir, yenidir, farklıdır; büyükler için ise sıradandır.