... ... Magic Kids Turkey Ana Okulu Magic Kids Turkey Kres ...

İyi Geceler, Tatlı Rüyalar ve Lütfen Yatağında Kal !

Uyku fiziksel ve psikolojik dengenin oluşumuna destek olan, doğal ve periyodik olarak insan yaşamının yaklaşık 1 / 3' ünü kapsayan bir süreçtir. Okul öncesi dönemde de uyku çocukların beslenmeden sonraki en önemli ihtiyacıdır.