... ... Magic Kids Turkey Ana Okulu Magic Kids Turkey Kres ...

AİLE KATILIMI ETKİNLİĞİ07-01-2020 10:00

Aile katılımı; eğitimde bütünlüğü ve devamlılığı sağlar.

Bu nedenledir ki, çocukların okul ve öğretmene ilişkin olumlu tutumlar geliştirmesinde aile katılımı temel araç olma özelliği taşımaktadır. Okulda verilen eğitimin evde, evde verilen eğitimin okulda desteklenmesi ile devamlılığın sağlanması eğitim programlarımızın ve aile katılım çalışmalarımızın temelini teşkil etmektedir Okul-aile işbirliği öğrenci başarısını artırırken, katılım, güdülenme, kendine güven ve olumlu davranışların gelişmesinde de etkili olacaktır.

   Bu düşünceler ışığında, Magickids Anaokulu olarak; tüm velilerimiz vakitleri ölçüsünde ve kendilerine uygun zaman çerçevesinde sınıf içinde programa katılmaya davet edildi. Velilerimiz (ailelerimiz) günlük etkinlikte  öğretmenlerimizle birlikte,  mesleki bir sunum yaptılar. Velilerimiz  çocukları ile birlikte  planladıkları etkinlikleri sınıfta uygulayarak oldukça keyifli ve neşeli vakit geçirdiler. Programa katılan tüm ailelere eğitime verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ederiz